O firmie

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej w ramach spotkań indywidualnych, jak i za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji zdalnej.

Klientami kancelarii są zarówno osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego, fundacje czy stowarzyszenia. Usługi kancelarii są przedmiotem zainteresowania nie tylko podmiotów gospodarczych działających na rynku od wielu lat, ale też rozpoczynających swoją działalność start-upów. Kancelaria obsługuje również artystów muzyków, plastyków, grafików, informatyków.

OFERTA

Przykładowe usługi świadczone przez kancelarię:

PATENTY

Uzyskiwanie patentów na wynalazki.
Pomoc w utrzymaniu ochrony patentowej.
Wykonywanie oraz dochodzenie praw do patentu.

ZNAKI TOWAROWE

Uzyskiwanie ochrony na znak towarowy.
Pomoc w utrzymaniu ochrony zarejestrowanego znaku towarowego.
Wykonywanie oraz dochodzenie praw do znaków towarowych.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych.
Pomoc w utrzymaniu ochrony wzoru przemysłowego.
Wykonywanie oraz dochodzenie praw wyłącznych do wzorów przemysłowych.

PRAWA AUTORSKIE

Pomoc w sprawach dotyczących praw autorskich.

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Pomoc w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

UMOWY

Pomoc w zawarciu umowy dotyczącej własności intelektualnej

Okancelarii

Powstanie i funkcjonowanie kancelarii patentowej jest efektem mojej wieloletniej pracy w obszarze własności intelektualnej. Własnością intelektualną zajmuję się już prawie 20 lat. W tym czasie napisałam pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tej problematyki, które zostały nagrodzone w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP, odbyłam wiele wystąpień publicznych z tej problematyki oraz kierowałam jednostką uczelnianą zajmującą się komercjalizacją wynalazków, którą zorganizowałam od podstaw na jednym z lubelskich uniwersytetów. Jestem autorem lub współautorem publikacji naukowych o IP (w tym komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej).

Odbyłam aplikację na rzecznika patentowego, bo chciałam zajmować się zawodowo własnością przemysłową i wykonywać ten zawód jako jeden z najstarszych zawodów prawniczych w Polsce. Po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym zostałam wpisana na listę rzeczników patentowych (nr wpisu 3397) i, jak dotychczas, pomogłam w uzyskaniu patentów i innych praw wyłącznych ponad 100 podmiotom, dla których w dalszym ciągu świadczę usługi w zakresie ochrony Ich własności intelektualnej. Współpraca ze specjalistami pochodzącymi z różnych dziedzin pozwala na świadczenie usług rzecznikowskich w ramach kancelarii patentowej w sposób profesjonalny i rzetelny.

Może teraz pomogę i Tobie?

Kontakt

Kancelaria Patentowa
Kinga Wernicka

669 120 984 | wernicka.IP@gmail.com